Special opgaver

Nedtagning af Rågereder, Råger ynder at opholde sig tæt på bymæssig bebyggelse, dette kan af og til giver store gener særligt i forbindelse med redebyggeri og yngelpleje. Skovhuggeren tilbyder nedtagning af rågereder hvis generne bliver for store.

Nb. Husk der skal søges om tilladelse til dette før arbejdet kan gå igang

Naturstyrelsen

Nedtagning af Vedbend og andre bevoksninger på facader. Det er flot med en grøn facade men nogen gange kan det grønne tage over. Nedtagning af bevoksninger på facder udføres normalt med lift.

Ring eller mail for rådgivning